» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 4373 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 18/10/1393 بازدید171 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1132 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید454 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 299 183
دوشنبه 590 246
سه شنبه 858 335
چهارشنبه 421 251
پنجشنبه 623 260
جمعه 901 385
شنبه 681 282
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1132 434
سه شنبه 454 278
8الی 12 ظهر 486 311
پنجشنبه 535 252
16الی 20 عصر 948 388
شنبه 818 279

آمار سایت