» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 6377 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1509 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید722 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 506 361
دوشنبه 793 424
جمعه 1320 603
شنبه 924 496
چهارشنبه 726 429
پنجشنبه 866 493
سه شنبه 1242 549
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1509 711
جمعه 1249 652
20الی 24 شب 1049 453
چهارشنبه 722 519
12الی 16 بعدازظهر 860 506
سه شنبه 988 514

آمار سایت