» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 2962 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 18/10/1393 بازدید171 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید856 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید105 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 156 68
دوشنبه 418 95
سه شنبه 639 171
چهارشنبه 232 89
پنجشنبه 446 105
جمعه 687 208
شنبه 384 133
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 856 192
سه شنبه 105 93
8الی 12 ظهر 281 141
پنجشنبه 373 119
16الی 20 عصر 701 170
شنبه 646 154

آمار سایت