» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 9024 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید2076 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید1201 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 823 618
دوشنبه 1198 672
جمعه 1667 914
شنبه 1347 805
چهارشنبه 1091 702
پنجشنبه 1200 785
سه شنبه 1698 818
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2076 1097
جمعه 1570 932
20الی 24 شب 1475 747
چهارشنبه 1201 837
12الی 16 بعدازظهر 1269 844
سه شنبه 1433 857

آمار سایت