» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 20577 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید4249 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید2997 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2324 1847
دوشنبه 2757 1883
جمعه 3350 2150
شنبه 2955 2104
چهارشنبه 2787 2039
پنجشنبه 2861 1989
سه شنبه 3543 2131
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4249 2822
جمعه 3194 2248
20الی 24 شب 3039 1988
چهارشنبه 3413 2521
12الی 16 بعدازظهر 2997 2200
سه شنبه 3685 2364

آمار سایت