» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 5132 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 18/10/1393 بازدید171 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1317 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید546 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 382 244
دوشنبه 666 318
سه شنبه 994 440
چهارشنبه 640 345
پنجشنبه 694 328
جمعه 1000 474
شنبه 756 348
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1317 527
سه شنبه 546 351
8الی 12 ظهر 582 402
پنجشنبه 681 356
16الی 20 عصر 1063 482
شنبه 943 379

آمار سایت