» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 7264 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1688 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید897 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 615 447
دوشنبه 878 499
جمعه 1429 706
شنبه 1101 610
چهارشنبه 875 560
پنجشنبه 993 602
سه شنبه 1373 636
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1688 852
جمعه 1379 753
20الی 24 شب 1158 542
چهارشنبه 897 647
12الی 16 بعدازظهر 1007 631
سه شنبه 1135 635

آمار سایت